GDPR

 

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

 

SPRÁVCE

ReCars Premium s.r.o.

IČ: 068 16 304

DIČ: CZ06816304

Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař 102 00 Praha 10

Zápis u OR: u Městského soudu v Praze oddíl  C 289474

Zastoupen: Ladislavem Šmídem, jednatelem

E-mail: info@recars.cz

(dále jen jako „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce

 

E-mail: info@recars.cz

Poštovní adresa: Chudenická 1059/30, Hostivař 102 00 Praha 10

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování osobních údajů

 

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

 

Seznam osobních údajů

 

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, nebo za účelem zasílání novinek:

 

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

 

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

 

Doba uložení Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 80 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

 

Další zpracovatelé osobních údajů

 

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

 

ZDROJE PRO ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje prostřednictvím e-mailové komunikace, newsletteru a kontaktního formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

 

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Kontaktujte nás“

 

Odesláním formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Tento souhlas jste udělili na dobu 80 let a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete snadno provést kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami.

 

Zpracovávané osobní údaje:

 

E-mailová adresa

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů

 

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

 

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Právo na výmaz

 

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

 

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

 

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Právo na omezení zpracování

 

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.